Назва статті Соціальна функція кримінального права: проблеми оптимізації засобів її реалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [84-92]
Анотація Статтю присвячено проблемам оптимізації засобів кримінально-правового впливу з метою реалізації соціальної функції кримінального права — підвищення рівня безпеки людини і суспільства від суспільно небезпечних посягань. Розглянуто такі засоби кримінально-правового впливу, як: встановлення в кримінальному законі переліку діянь, які визнаються злочинами, застосування за вчинення суспільно небезпечних діянь заходів кримінально-правового характеру. Обґрунтовано необхідність створення оптимальної моделі, яка включатиме комплекс диференційованих заходів, необхідних і достатніх для зменшення кількості суспільно небезпечних посягань, зазначені окремі проблемні питання, які необхідно вирішити при створенні такої моделі.
Ключові слова функції кримінального права, заходи кримінально-правового характеру, кримінальна відповідальність, покарання, пробація.
References