Назва статті Принципи кримінально-правової охорони
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [124-130]
Анотація У статті досліджено проблему вивчення кримінально-правової охорони суспільних відносин у сучасній українській теорії кримінального права. Встановлено безсистемність і непослідовність під час розгляду цієї проблематики. На підставі проведеного дослідження сформульовані принципи кримінально-правової охорони суспільних відносин.
Ключові слова декриміналізація, криміналізація, злочин, кримінально-правова охорона, кримінальна відповідальність, кримінальне законодавство.
References