Назва статті Соціальнa роль кримінального права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2017
Сторінки [38-50]
Анотація Розкривається соціальна роль кримінального права у зв’язку з реалізацією його функцій. Наголошується на необхідності співвідносити функції кримінального права з міжнародними стандартами щодо вирішення соціальних та економічних проблем і сприян ня забезпеченню верховенства права. Стверджується, що кримінальне право має передбачати можливі злочини, давати рекомендації законодавцю щодо своєчасного встановлення кримінальної відповідальності за діяння, які у найближчому або віддаленому майбутньому слід визнати злочинами.
Ключові слова кримінальне право, функції кримінального права, злочинність, верховенство права, суспільство.
References