Назва статті Забезпечення прав іноземців та осіб без громадянствав адміністративних справах про їх видворення за межі України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2016
Сторінки [269-276]
Анотація

Статтю присвячено вивченню проблемних питань у провадженні в адміністративних справах з приводу видворення іноземців та осіб без громадянства.Проаналізовано стан нормативної бази для вирішення означених справ. Досліджено складнощі, які виникають у практичній діяльності суду під час розгляду справ цієї категорії.Розглянуто причини, що сприяють їх виникненню. Запропоновано зміни до законодавствадля вирішення порушених питань. Доведено необхідність вдосконалення законодавстваУкраїни з приводу розгляду адміністративних справ про видворення іноземців та осіб безгромадянства.

Ключові слова адміністративне судочинство, провадження в адміністративних справах, видворення іноземців та осіб без громадянства.
References