Назва статті Міжнароднийдосвід у залученніприватнихвиконавціву механізмівиконавчогопровадження
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2016
Сторінки [253-257]
Анотація

У статтідосліджуєтьсякориснийзарубіжнийдосвідпобудови структур примусовоговиконаннясудовихактів та рішеньіншихорганів.Наводятьсяслушнірекомендаціїщодовдосконаленнявиконавчоїслужбиіззалученнямприватнихвиконавців.

Ключові слова державні та недержавні (приватні) виконавці, примусовевиконаннясудовихрішень, державнавиконавча служба, зарубіжнийдосвідпримусовоговиконання.
References