Назва статті Категорія юридичних фактів у сімейному праві: теоретичне і практичнезначення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2016
Сторінки [229-235]
Анотація

У статті автор розглядає доктринальні положення теорії права з метою надання загальної характеристики юридичних фактів у сімейному праві. Розкрито основні напрями у дослідженні юридичних фактів з точки зору потреб практики врегулювання суспільнихвідносин на сучасному етапі їх розвитку. Встановлено основні критерії їх класифікації.Автор доводить необхідність охоплення поняттям юридичного факту тих правових ситуацій, за яких юридичні факти спричиняють наслідки, що не втілюються у правовідносини,й доповнення представленої у правовій доктрині класифікації юридичними фактами, щопризводять до набуття, зміни або втрати відповідного правового статусу.

Ключові слова юридичний факт, сімейні правовідносини, види юридичних фактів,юридична дія, юридична подія, правовий стан.
References