Назва статті Методологія порівняльного правознавства: основні елементи і проблеми
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [184-196]
Анотація У статті виділяються основні блоки методології порівняльного правознавства (власне порівняльно-правова методологія, компаративістські методологічні інструменти, поняттєво-категорійний апарат і методика проведення порівняльно-правових досліджень), з’ясовуються пізнавальні можливості порівняння як методологічної процедури, розглядаються його види, аналізуються методологічні проблеми, з якими стикаються компаративісти: проблема порівняності/непорівняності; проблема еквівалентності; проблема універсальності; проблема додатковості обсягу та змісту (дилема «казуси vs. параметри»); проблема оціночної інтерпретації та забезпечення при цьому ціннісної нейтральності.
Ключові слова методологія порівняльного правознавства, система методології порівняльного правознавства, порівняльно-правовий підхід, порівняння, види порівняння, методологічні проблеми порівняльного правознавства.
References