Назва статті Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [9-16]
Анотація У статті, на основі аналізу існуючих точок зору, досліджуються ознаки, структурні елементи та співвідношення громадянського суспільства із державою. У зв’язку з цим пропонуються авторські ознаки та формулюється власне визначення громадянського суспільства. Враховуючи, що досить спірним є виокремлення структурних елементів громадянського суспільства, автор розглядає його як структурований суспільний організм і зазначає найбільш важливі із них. Досліджуються системоутворюючі аспекти співвідношення громадянського суспільства і держави. Обґрунтовується думка про пріоритет громадянського суспільства перед державою. Виказуються пропозиції стосовно удосконалення вітчизняного громадянського суспільства.
Ключові слова громадянське суспільство, ознаки громадянського суспільства, структурні елементи громадянського суспільства, формування вітчизняного громадянського суспільства.
References
Схожі статті: