Назва статті Громадянське суспільство та його правосвідомість як основа формування легітимної влади
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [91-98]
Анотація У статті аналізується вплив правосвідомості на дії та акти органів державної влади. На думку автора, правосвідомість може виступати засобом активного, дієвого та конструктивного регулювання владнополітичних відносин. Вона безпосередньо впливає на характер дій та актів органів державної влади і тим самим визначає їх легітимний характер. У своїй статті автор одним із перших запроваджує у правовий лексикон поняття «громадянська правосвідомість», вкладаючи у нього такий зміст — це вид правосвідомості, який являє собою сукупність правових поглядів і почуттів, що безпосередньо стосується діяльності публічної влади, її оцінки з точки зору принципів правомірності та справедливості.
Ключові слова громадянське суспільство, легітимність державної влади, громадянська правосвідомість, правова ідеологія, правова психологія, демократична легітимація.
References