Назва статті Громадянське суспільство в Україні як передумова сучасного українського конституціоналізму: поняття і тенденції розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [17-25]
Анотація У статті розкривається зміст та надається поняття громадянського суспільства у контексті сучасного українського конституціоналізму як вільного, гуманістичного, демократичного, правового, індивідуалізованого, структурованого, самоврядного суспіль ства, вищою цінністю якого є людина та її свобода. Розглядаючи громадянське суспільство як передумову сучасного українського конституціоналізму, автор виокремлює напрями його розвитку (тенденції розвитку громадянського суспільства), зокрема, такі як: економізація та розвиток інституту приватної власності; підвищення людського виміру та екологізація громадянського суспільства; посилення соціогуманітарних засад громадянського суспільства; гуманізація, політологізація та інформатизація громадян ського суспільства.
Ключові слова громадянське суспільство, сучасний український конституціоналізм, конституційно-правова свобода людини, тенденції розвитку громадянського суспільства.
References