Назва статті Громадянське суспільство, держава, приватне право: проблеми співвідношення та взаємодії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [63-70]
Анотація У статті аналізуються як поняття громадянського суспільства, так і проблеми визначення його співвідношення і взаємодії з державою, розглядаються нові тенденції щодо розуміння функцій демократичної правової держави, а також досліджується право як універсальний регулятор суспільних відносин, його соціальна цінність. Особливе місце посідає аналіз приватноправових механізмів регулювання відносин власності, а також реалізації та захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах розвитку громадянського суспільства.
Ключові слова громадянське суспільство, правова держава, співвідношення і взаємодія, інституції громадянського суспільства, право, приватне право, право власності, особисті немайнові права фізичних осіб.
References