Назва статті Відповідальність суддів як елемент принципу верховенства права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [212-219]
Анотація У статті простежено взаємозв’язок між принципом незалежності судової влади і вимогою відповідальності суддів. Доводиться, що баланс вказаних принципів забезпечує ефективну реалізацію принципу верховенства права в національній правовій системі. Обґрунтовується, що інститут відповідальності суддів, якщо він функціонує розумно і ефективно, здатен підвищити авторитет системи правосуддя у державі та є передумовою довіри населення до судової гілки влади і легітимації права в цілому. Автор виходить із того, що притягнення судді до юридичної відповідальності базується на засадах неабсолютної процедурної справедливості. Це передбачає встановлення належних процедурних гарантій у разі притягнення судді до відповідальності.
Ключові слова верховенство права, юридична відповідальність, відповідальність суддів, неабсолютна процедурна справедливість, незалежність судової влади.
References