Назва статті Роль громадянського суспільства у захисті прав і свобод людини та громадянина
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [116-125]
Анотація Проаналізовано роль суб’єктів громадянського суспільства: громадськополітичних сил — партій, рухів, об’єднань, неурядових правозахисних організацій тощо у захисті прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі державотворення в Україні. Зроблено висновок про те, що ефективність організації громадянського суспільства в Україні залежить від того, якою мірою держава і суспільство здатні забезпечити права і свободи громадян з огляду на посилення тенденцій делегітимації — втрати державною владою довіри населення, його підтримки. Наголошено на необхідності пошуку нових більш дієвих форм співпраці громадських організацій та органів державної влади у сфері захисту прав людини, посилення громадського контролю у правозахисній сфері, запровадження комплексу заходів, спрямованих передусім на створення робочих місць, зростання зайнятості населення, створення гідних умов праці, об’єктивне визначення прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів, утвердження гендерної рівності, реальні зміни в оплаті праці та ін. Відповідно, суттєвих змін та постійного моніторингу потребує чинна система законодавства і насамперед Конституція України, удосконалення механізму держави, механізму правового регулювання, підвищення рівня правосвідомості та правової культури всіх суб’єктів державної влади і громадянського суспільства та ін.
Ключові слова громадянське суспільство, гарантії прав, права, свободи, забезпечення, захист.
References