Назва статті Громадянське суспільство і система державної влади в Україні: проблеми взаємодії у сучасних умовах
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [81-90]
Анотація У статті здійснено науково-теоретичне дослідження конституційних засад взаємодії громадянського суспільства з системою органів державної влади, їх специфіки. Громадянське суспільство в умовах поглиблення демократичних процесів сприяє модернізації системи державної влади та її взаємодії з ним. Ця взаємодія здійснюється на основі засадничих принципів зазначеної взаємодії, серед яких є принципи верховенства права, законності, поділу влад, народовладдя, системності, ієрархічності, участі громадян у формуванні державної влади та ін. Особливе місце в системі взаємодії громадянського суспільства й органів державної влади посідають вибори до останніх та участь громадян у державній службі. Завдяки цьому функціонує механізм взаємозв’язку між громадянами та органами державної влади. Однією з провідних ланок у взаємодії громадянського суспільства і системи органів державної влади посідає місцеве самоврядування, його гарантування належить до основоположних принципів організації і функціонування системи державної влади в умовах демократії.
Ключові слова Конституція України, громадянське суспільство, система органів державної влади, принципи та механізми взаємодії, інститути, місцеве самоврядування.
References