Назва статті Роль громадянського суспільства у генезі форми сучасної держави: теоретико-методологічні аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [45-54]
Анотація У статті досліджено специфіку трансформацій форми сучасної держави в процесі її взаємодії з громадянським суспільством. Визначено роль громадянського суспільства в демократизації політичного режиму, забезпеченні ефективних механізмів впливу громадян на форму правління та форму державного устрою. Автором проаналізовано теоретико-методологічні підстави виокремлення демократичної форми держави як домінуючої форми організації і функціонування публічної влади у сучасному світі.
Ключові слова форма держави, теорія держави і права, громадянське суспільство, державно-правовий режим, права людини і громадянина, форма правління.
References