Назва статті Компаративний метод: постнекласична інтерпретація
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [197-203]
Анотація У статті розкриваються теоретичні й методологічні особливості компаративного методу, його зміст, предмет, результати та інші характеристики. Наголошується на тому, що порівняльний метод не є незмінним, а трансформується відповідно до розуміння науки на різних етапах її розвитку. Сучасна інтерпретація компаративного методу зумовлена філософськими, теоретичними та методологічними засадами постнекласичної науки. Компаративний метод розглядається як такий, що охоплює низку методів, спрямованих на дослідження «не одного» об’єкта або «не одного» стану об’єкта у його часовому, просторовому та інших вимірах, а тому результатом застосування компаративного методу є загальне та відмінне, універсальне та унікальне, «одне — друге — інше». Сфера його використання в юридичній науці не може бути обмежена тільки власне порівняльно-правовими дослідженнями.
Ключові слова порівняльна методологія, компаративний метод, постнекласична наука, загальне — особливе — одиничне, універсальне та унікальне, «одне — друге — інше», структура наукових методів.
References