Назва статті Громадянське суспільство як фундаментальна основа демократичного розвитку України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2014
Сторінки [26-35]
Анотація У статті досліджується сутність сучасного громадянського суспільства, його стан, специфіка та тенденції розвитку в Україні, причини стагнації як у формуванні громадянського суспільства в цілому, так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється проблемам взаємозв’язків і взаємодії громадянського суспільства та демократичної, правової, соціальної держави, ролі демократії у забезпеченні ефективності взаємодії цих двох інститутів політичної системи. Запропонована стратегія подальшого розвитку громадянського суспільства й основні напрями її реалізації у політичній, правовій, економічній, соціальній, національно-культурній та духовній сферах.
Ключові слова громадянське суспільство, демократія, держава, влада, стратегія розвитку, реформа, сфери життєдіяльності суспільства, право, законність, суспільний прогрес.
References