Назва статті Системно-структурний метод дослідження змісту зобов’язальнихвідносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [109-115]
Анотація

У статті аналізується зміст зобов’язальних відносин за допомогою системно-структурного методу дослідження. Обґрунтовується доцільність застосування у цивільному праві категорії «зобов’язальні відносини». Здійснюється структурування змістузобов’язальних відносин. Виокремлюються елементи структури змісту зобов’язальних відносин, розглядається їх співвідношення.

Ключові слова зобов’язання, зобов’язальні відносини, зміст зобов’язальних відносин,системно-структурний метод дослідження
References