Назва статті Інформаційна віктимізація як наслідок формування медіаадикцій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [167-173]
Анотація

У статті аналізуються проблемні питання масової інформаційної віктимізаціїта формування медіаадикцій у людини. Встановлюються напрями із запобігання та протистояння зазначеним негативним явищам у суспільстві шляхом тісної співпраці державногота громадського секторів. Виокремлено та запропоновано напрями подальшого впровадження конкретних шляхів із запобігання та профілактики інформаційної віктимізації населення; наголошено на формуванні медіаадикцій як однієї з основних причин появи інформаційно віктимізованих осіб. Аргу ментовано, що потреба у масових заходах впровадженнямедіаосвіти та пропаганди медіаграмотності має бути одним із напрямів убезпечення населення від інформаційно-психологічного впливу ЗМІ на свідомість громадян.

Ключові слова інформаційна віктимізація, віктимність, інформаційно-психологічнийвплив, медіаадикції.
References