Назва статті Оновлена політика Східного партнерства: більше адаптованадо амбіцій та потреб країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угодупро асоціацію?
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [22-27]
Анотація

У статті проаналізовано результати нещодавнього перегляду Європейськоїполітики сусідства/Східного Партнерства. Досліджено концепцію стабілізації, що стаєосновним політичним пріоритетом оновленої ЄПС. Доведено, що вона наповнила новимзмістом принципи диференціації, «більше за більше», спільної власності, видимостіта гнучкості.Основну увагу приділено аналізу перспектив подальшого розвитку переглянутої СхПз точки зору країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угоду про асоціаціюта мають намір набути у ньому повноправного членства.Зокрема, обґрунтовано доцільність поетапного заснування економічного простору міжЄС та асоційованими партнерами СхП. Запропоновано опрацювати зі стороною ЄС підготовку дорожньої карти заснування Східноєвропейського економічного простору (між ЄСта країнами — партнерами СхП, що мають укладені угоди про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі), взявши за основу модель та інструментарій Європейськогоекономічного простору між ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі.

Ключові слова Європейська політика сусідства, Східне партнерство, Європейська асоціація вільної торгівлі, Європейський економічний простір.
References