Назва статті Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2016
Сторінки [149-156]
Анотація

У статті аналізуються норми чинного законодавства України у зв’язкуіз набранням чинності Законом України «Про Національну поліцію» та реформуваннямправоохоронного сектору механізму державного управління. На підставі проведеногодослідження робиться висновок про те, що поліція та органи внутрішніх справ не можутьсприйматися як частина і ціле, оскільки це два різні органи виконавчої влади. У зв’язкуз цим чинне законодавство потребує змін, передусім до процесуальних норм, що регламентують застосування відповідними органами заходів державного примусу, зокрема,у кримінальному та адміністративно-деліктному процесах. Зазначені зміни забезпечатьсталість, несуперечливість правової системи країни, а також гармонізують законодавствоУкраїни.

Ключові слова поліція, міліція, органи внутрішніх справ.
References