Назва статті Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав — членів Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [131-138]
Анотація У статті проаналізовано модель правового регулювання процедури визнання судового рішення шляхом видачі сертифікату, яка передбачена правом ЄС. За основу аналізу взято два чинних регламенти Європейського Союзу — Регламент ЄС № 2201/2003 від 27 листопада 2003 р. про міжнародну підсудність, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах та справах стосовно батьківської відповідальності й Регламент ЄС № 805/2004 від 21 квітня 2004 р. про заснування Європейського виконавчого листа для безспірних вимог. Досліджено особливості процедури визнання судового рішення шляхом видачі сертифікату — насамперед порівняно з процедурою екзекватури. Наведено приклад рішення Європейського суду справедливості щодо тлумачення норм Регламенту ЄС № 2201/2003. Визначено проблеми, які виникають на практиці при застосуванні процедури видачі сертифікату на судове рішення. Зроблено висновок про перспективи подальшого розвитку інституту визнання іноземних судових рішень в рамках ЄС.
Ключові слова визнання іноземного судового рішення, видання сертифікату, Європейський виконавчий лист.
References