Назва статті Роль «м’якого права» міжнародних організацій на сучасному етапі розвитку конкурсного права в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [230-239]
Анотація Україна співпрацює з низкою провідних європейських міжнародних організацій, що визначає її як активного члена міжнародної спільноти. Крім того, регламентований курс подальшого розвитку нашої країни диктує свої правила розвитку й правового сектора, зокрема зростає необхідність відповідності законодавчої бази вимогам нестабільної економіки. Законодавство про неспроможність як гарант економічної стабільності потребує підтримки з боку правової теорії на шляху сучасного глобального реформування. Джерела «м’якого права» міжнародних організацій за тих обставин, що виникли, набули великого практичного значення для вітчизняного конкурсного права, оскільки дають можливість і перейняти необхідний досвід застосування конкурсних норм у різних країнах, і надають можливість проаналізувати право неспроможності в Україні з позиції його адекватності в умовах, що виникли.
Ключові слова право неспроможності, міжнародні організації, європейське право, банкрутство, м’яке право, джерела права.
References