Назва статті Методологія досліджень конституційної юстиції в Україні: науковий огляд
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [158-170]
Анотація У статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми методології досліджень конституційної юстиції в Україні: історичний процес становлення сучасної методології, роль філософського методу в дослідженні конституційної юстиції та перспектив розвитку інноваційної методології. Особлива увага приділяється еволюції методології в науці конституційного права України за роки її незалежності та становленню методології доктрини конституційної юстиції. Автор розкриває зміст труднощів та протиріччя цього еволюційного процесу, досягнуті результати і проблеми розвитку. Важливе місце посідає аналіз філософських методів досліджень конституційної юстиції та обґрунтування пропозицій щодо авторського бачення змісту інноваційної методології таких досліджень на основі випереджального розвитку цієї методології та програмування за її допомогою предмета дослідження. У висновках і пропозиціях до статті автор робить теоретичні висновки проведеного дослідження та пропонує низку організаційно-наукових заходів, спрямованих на актуалізацію питань методології досліджень конституційної юстиції в Україні.
Ключові слова конституційне право України, методологія досліджень, конституційна юстиція, філософський метод дослідження.
References