Назва статті Дослідження проблем корпоративного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [93-101]
Анотація

У статті розглянуто питання формування доктрини корпоративного права в Україні. З метою аналізу наукового доробку, що нині існує у досліджуваній сфері, наукові дослідження згруповано у декілька блоків за тією проблемою, що розглядається. По-перше, проаналізовано ті наукові розвідки, предметом яких є з’ясування правової природи відносин управління у товариствах. По-друге, ті дослідження, що присвячені безпосередньо питанням формування та діяльності органів господарських товариств, їх юридичній сутності та класифікаціям, а також тим функціям, які вони виконують у товаристві. І, нарешті, по-третє, дослідження правової природи відносин, що виникають між органами управління та учасниками товариства, відносин між самими органами юридичної особи. 

На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про наявність досить чітко сформованої доктрини корпоративного права та управління, що є методологічним підґрунтям досліджень у зазначеній сфері.

Ключові слова корпоративне право, корпоративне управління, господарські товариства, корпоративні відносини.
References