Назва статті Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [9-14]
Анотація Стаття присвячена аналізу сучасного стану та перспектив розвитку цивілістичної доктрини в Україні. Висвітлено здобутки вітчизняної науки приватного права за останнє десятиріччя, виявлено проблеми розвитку доктрини на сучасному етапі та визначено основні тенденції розвитку цивільного права.
Ключові слова цивілістична наука, гармонізація цивільного права України з правом ЄС, методологічні засади цивільного права, тенденції розвитку цивілістичної науки, перспективні цивілістичні дослідження.
References