Назва статті Про право зайнятості, або нові контури трудового права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [197-207]
Анотація На підставі аналізу міжнародно-правових документів та рішень керівних органів ЄС з’ясовано юридичні засади забезпечення гарантій зайнятості населення в умовах глобалізації економіки і співробітництва держав у боротьбі з безробіттям. Досліджено сучасні підходи щодо правового регулювання відносин із приводу застосування чужої праці завдяки переорієнтації світової спільноти на запровадження до цієї сфери так званих норм більшої еластичності, які б максимально захищали інтереси усіх учасників трудових відносин та створювали достатні можливості для досягнення повної і продуктивної зайнятості. Висловлено рекомендації щодо подальшого вдосконалення правового забезпечення трудових відносин усіх працюючих незалежно від того, на підставі яких юридичних фактів такі відносини виникли. В основу систематизації правових норм, що здійснюватимуть регламентацію відносин, запропоновано покласти ті найважливіші принципи, на яких ґрунтується трудове право. Зроблено висновок, що найближчим часом у системі вітчизняного права можна очікувати формування нового комплексного утворення — права зайнятості, ядром якого має бути трудове право.
Ключові слова правове регулювання, трудове право, право зайнятості.
References