Назва статті Предмет приватного (цивільного) права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [66-74]
Анотація У статті аналізуються цивільні відносини, що становлять предмет приватного (цивільного) права. Автор виходить з того, що перелік цих відносин, закріплений у ст. 1 ЦК України, має вичерпний характер й охоплює особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Аналізується дискусія щодо доцільності включення до предмета приватного (цивільного) права організаційних, корпоративних та інших відносин, внесення відповідних змін до ст. 1 ЦК України. Відсутність єдиного підходу до вирішення цього питання потребує певної роботи, спрямованої на обговорення питань, пов’язаних із сутністю приватних (цивільних) відносин, що становлять предмет цивільного права.
Ключові слова предмет приватного (цивільного) права, особисті немайнові відносини, майнові відносини, організаційні відносини, корпоративні відносини.
References