Назва статті Християнська правова традиція: окремі аспекти методології дослі дження
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [139-148]
Анотація У статті розглядаються питання методології дослідження християнської правової традиції. Виокремлюються аспекти вивчення впливу християнства на правові системи країн європейської цивілізації. Аргументується доцільність дослідження християнського погляду на базові європейські правові цінності (верховенство права, права людини, демократія тощо). Звертається увага на предмет названого дослідження, проблеми його епістемології та понятійного апарату. Вказується на необхідність дослідження практики діяльності християнських церков і громад як важливого джерела християнської правової традиції. Показуються шляхи корегування доктрини та долання її застарілих положень через релігійну практику.
Ключові слова християнство, право, права людини, християнська правова традиція, релігійна практика.
References