Назва статті Класифікація видів альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2014
Сторінки [222-229]
Анотація У статті досліджується система альтернативних способів вирішення господарських спорів та наводиться їх класифікація за різними критеріями. Аналізується поняття «класифікація» та надається визначення класифікації альтернативних способів вирішення господарсько-правових спорів. Розкривається традиційна класифікація альтернативних способів вирішення спорів, поділяючи їх на основні та комбіновані. Акцентуючи увагу на вирішенні господарсько-правових спорів, здійснюється характеристика окремих недержавних форм. Вивчаючи міжнародний та вітчизняний досвід, наводяться існуючі класифікації альтернативних способів вирішення спорів. У дослідженні аналізується процес вибору недержавного методу для вирішення господарського спору.
Ключові слова альтернативні способи вирішення спорів, господарсько-правовий спір, класифікації альтернативних способів вирішення спорів, переговори, медіація, третейський суд.
References