Назва статті Методологія теоретико-правового дослідження судової влади
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2016
Сторінки [135-142]
Анотація

У статті представлено результати наукового аналізу щодо питання методології теоретико-правового дослідження на прикладі концепції судової влади. Запропоновано авторський підхід до поетапного формування методологічної складової, що сприятиме отриманню ефективних результатів дослідження, а його висновки ґрунтуватимуться на всебічному, глибокому та об’єктивному знанні внутрішньої природи до слід жуваного предмета. Серед основних етапів формування методологічної складової теоретико-правового дослідження запропоновано визначити загальний підхід до формування методології; звернути увагу на спеціалізованість дослідження; визначити спосіб застосування методів; здійснити науковий аналіз наявних методів дослідження, їх видів та класифікацій для подальшого групування у відповідну систему та використання у дослідженні; конкретизувати методологію з огляду на предмет дослідження.

Ключові слова методологія, метод пізнання, принцип пізнання, науковий інструментарій, судова влада.
References