Назва статті Правова природа рішення Верховного Суду України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2016
Сторінки [64-68]
Анотація

У статті в контексті сучасних підходів до праворозуміння аналізується статус і правова природа постанов Верховного Суду України, що приймаються у процесі перегляду рішень суду касаційної інстанції, а також досліджується обґрунтованість віднесення правових висновків ВСУ в таких справах до джерел права.

Ключові слова судова правотворчість, судова практика, судовий прецедент, праворозуміння, джерела права.
References