Назва статті Застосування інформаційних та електронно-комунікаційних технологій у рамках розгляду господарських спорів: досвід Литви та інших держав
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2016
Сторінки [95-103]
Анотація

У статті автор висвітлює переваги та недоліки застосування інформаційних та електронно-комунікаційних технологій при розгляді судами справ, зокрема господарських спорів (на прикладі спорів, що розглядалися на базі інформаційної системи литовських судів LITEKO). Автор звертає увагу на те, що впровадження новітніх інформаційних технологій у судовий процес не зменшило навантаження на суди, оскільки технології створюють умови для звернення до судів тих осіб, які, можливо, не зробили б цього в разі відсутності відповідних технологічних полегшень. Виправданим такий процес модернізації можна вважати з двох підстав: можливість більш активного захисту прав в осіб і значне підвищення рівня довіри до судів.

Ключові слова інформаційні технології, електронний суд, LITEKO, господарські спори.
References