Назва статті Принципи конституціоналізації правового порядку як нормативна основа його забезпечення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2016
Сторінки [153-161]
Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем конституціоналізації правового порядку, принципів дії цього процесу. Означені проблеми розглядаються під кутом зору верховенства Основного закону. Акцентується на тому, що в процесі забезпечення правового порядку відбувається взаємодія органів держави з інститутами громадянського суспільства. Звертається увага на те, що основним провідником такого балансу є саме конституція. Тому забезпечення і захист прав та свобод, зміцнення правопорядку в рамках діяльності будь-якого органу держави здійснюється на рівні Основного закону. Доводиться, що принципи конституціоналізації правового порядку тісно переплітаються з принципами права й виконують разом із ними основоположну роль — дотримання норм конституції суб’єктами права, втілення їх у всіх структурних компонентах правової системи та забезпечення на цій основі належного стану правового порядку. Аргументується, що конституціоналізацію варто розглядати як одну з найважливіших загальносоціальних умов та спеціально-юридичних засобів забезпечення й охорони прав та свобод людини і громадянина, зміцнення законності й правопорядку. Тому запропоновано виокремлювати серед конституційних та загальноправових принципів права принцип конституціоналізації, що є основоположною ідеєю втілення у життя конституції, її дотримання та відповідності чинного законодавства її положенням.

Ключові слова принципи права, конституційне право, конституція, правопорядок, конституціоналізація правового порядку, принципи конституціоналізації правового порядку, правове регулювання, захист прав і свобод людини і громадянина.
References