Назва статті Розвиток міжнародного комерційного арбітражу як необхідна складова успішності судової реформи в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2016
Сторінки [44-55]
Анотація

У статті здійснена спроба проаналізувати розвиток альтернативних способів вирішення спорів, зокрема і міжнародного комерційного арбітражу, в контексті вирішення комплексної проблеми — створення в Україні дієвого механізму захисту прав і свобод юридичних та фізичних осіб. Робиться висновок, що арбітраж як недержавна форма юрисдикційної діяльності повинен органічно доповнювати правосуддя — основний чинник виконання правозахисної функції в державі; вносяться пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин судової гілки влади та арбітражу.

Ключові слова міжнародний комерційний арбітраж, виконання судами функцій сприяння і контролю щодо арбітражу.
References