Назва статті Проблеми гармонізації законодавства України щодо прав осіб з інвалідністю з відповідними стандартами Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2016
Сторінки [47-54]
Анотація

У статті досліджуються ключові проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу із питань прав осіб з інвалідністю. Акцентується увага на тому, що ЄС розвиває систему якісних стандартів із питань прав людей з інвалідністю. Наголошено, що ключове місце у системі європейських стандартів із питань прав осіб з інвалідністю посідають Європейська соціальна хартія та Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права інвалідів. Відзначено важливість Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як чинника забезпечення гармонізації законодавства України та ЄС. Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова гармонізація законодавства, Рада Європи, Європейський Союз, інститути громадянського суспільства, права осіб з інвалідністю, європейські соціальні стандарти, Європейська соціальна хартія, Конвенція Організації Об’єднаних Націй про права інвалідів.
References