Назва статті Система процесуальних норм права Ради Європи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [203-209]
Анотація У статті досліджується система процесуальних норм права Ради Європи у контексті розвитку міжнародного публічного процесуального права. Здійснено спробу систематизації процесуальних норм права Ради Європи, виявлення окремих елементів цієї системи та визначення їх властивостей.
Ключові слова міжнародне процесуальне право, міжнародні організації, процесуальні норми, право Ради Європи, міжнародний договір, правила процедури, імплементація, правотворчість.
References