Назва статті Жан Луї Ежен Лерміньє: формулювання порівняльного підходу до пізнання права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [306-326]
Анотація У статті автор реконструює розвиток філософського та історичного підходів до пізнання права у працях Е. Лерміньє та формування ним порівняльного методологічного підходу, методики порівняльно-правового дослідження, основ порівняльної історії права та елементів філософії порівняльного правознавства, нового концептуального бачення національного права та взаємозв’язків правових систем. Зроблено висновок про те, що Е. Лерміньє сформулював порівняльно-правовий підхід близько 1836 р. у контексті викладання історії порівняльних законодавств і конструювання нової системи юридичних наук, доведено, що цей підхід є оригінальним ідейно-концептуальним комплексом, створеним на основі критичного переосмислення ідей історичної школи права, німецьких та французьких філософсько-правових течій початку ХІХ ст.
Ключові слова порівняльне правознавство, порівняльне законодавство, порівняльна історія права, порівняльний підхід, філософія права, інституціоналізація порівняльного правознавства.
References