Назва статті Конституційні перетворення в Україні: доктринально-правові основи та практика
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [122-131]
Анотація У статті наводяться доктринально-правові основи та аналізується практика конституційних перетворень у сучасній Україні, тобто: розкриваються теоретичні засади конституційного реформування та модернізації як основних форм конституційних перетворень в Україні; визначаються та науково обґрунтовуються цілеспрямованість та зміст сучасних конституційних перетворень в Україні; пропонуються науково-практичні рекомендації з удосконалення чинного законодавства з метою конституційно-правового забезпечення конституційних перетворень в Україні.
Ключові слова конституційні перетворення в Україні, конституційне реформування, конституційна модернізація, оновлення Конституції, конституційне законодавство.
References