Назва статті Сучасний конституційний процес i реалiзацiя установчої влади в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [78-85]
Анотація Стаття присвячена дослідженню питання сутності та особливостям реалiзацiї установчої влади в сучасному конституційному процесi в Україні. Зроблено висновок, що в межах сучасного конституцiйного процесу в Українi реалiзується функціональна установча влада, що має делегований характер.
Ключові слова держава, Конституційна Асамблея, конституція, конституційний процес, Конституційний Суд України, народ, установча влада.
References