Назва статті Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [210-217]
Анотація У статті розглядається культурна функція держави в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Особливу увагу приділено стану та порядку забезпечення конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина як основи культурної функції української держави.
Ключові слова функції держави, культурна функція держави, конституційні культурні права та свободи людини і громадянина.
References