Назва статті Базові принципи і стратегічні напрями державної політики протидії злочинам проти правосуддя
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [261-269]
Анотація Сформульовано принципи реалізації державою засад запобігання злочинним посяганням на судову діяльність, визначено стратегічні напрями забезпечення доступності та неупередженості правосуддя, обґрунтовано ключову роль кримінологічної політики, як складової державної політики протидії злочинності, порівняно з кримінально-правовою, кримінально-процесуальною і кримінально-виконавчою політикою.
Ключові слова політика, кримінологічна і кримінально-правова політика, правосуддя, злочинність, злочин.
References