Назва статті Конституційна модернізація та реформування: методологія співвідношення та науково-прикладне значення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [43-49]
Анотація Конституційна модернізація та реформування — різновиди (форми) конституційних перетворень, що відрізняються за ступенем впливу на систему конституціоналізму країни. Залежно від обраної та політично обґрунтованої форми перетворень визначаються їх цілепокладання, зміст, правові та організаційні засоби (інструменти), критерії ефективності.
Ключові слова конституційна модернізація, реформування, конституціоналізм.
References