Назва статті Право притримання і притримання — самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов’язанні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [218-226]
Анотація З’ясовуючи юридичну природу права притримання, автор розрізняє як самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов’язанні: 1) право притримання як захід оперативного впливу, що полягає у непереданні боржнику його речі до виконання порушеного зобов’язання; 2) притримання — вид забезпечення виконання зобов’язання, який надає кредитору виконання порушеного зобов’язання за рахунок вартості притримуваної речі. Сфера застосування притримання — захист порушених прав кредитор як щодо оплати притримуваної речі або відшкодування кредиторові пов’язаних із нею витрат та інших збитків, так і грошових вимог кредитора, що випливають з інших договорів.
Ключові слова способи захисту прав кредитора, заходи (міри) оперативного впливу, право притримання, види (способи) забезпечення виконання зобов’язання, забезпечення договору, притримання.
References