Назва статті Органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [341-347]
Анотація Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних проблем реалізації виконавчої влади, її природи та місця в системі розподілу влади. У статті також досліджується поняття «виконавча влада», аналізується її співвідношення з поняттями державної та політичної влади, а також уточнюється співвідношення між державною владою і державним управлінням, визначається місце виконавчої влади в системі поділу державної влади, наводиться характеристика виконавчої влади в країнах із різними формами державного правління, аналізуються основні напрями удосконалення виконавчої влади в Україні.
Ключові слова державна влада, державне управління, виконавча влада, уряд, конституційне реформування.
References