Назва статті Доступність правосуддя: можливості судової реформи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2012
Сторінки [279-287]
Анотація Стаття присвячена розгляду одного з найважливіших принципів судочинства — доступності правосуддя. Аналізується реальний стан вирішення цієї проблеми в судовій системі України, питання, невирішені сучасною реформою судової влади; роль участі народних засідателів і присяжних у доступності правосуддя, значення довіри до суду суспільства і громадян.
Ключові слова право, судова влада, доступність правосуддя, довіра до суду, народні засідателі, незалежність суду.
References