Назва статті Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [116-123]
Анотація У статті досліджуються особливості доказової діяльності при провадженні щодо цивільного позову у кримінальному провадженні. Додатково обґрунтовано необхідність виокремлення спеціального предмета доказування щодо цивільного позову та запропонована власна конструкція елементів структури цього предмета. Визначено роль учасників провадження у доказуванні цивільного позову і сформуьовано правила розподілу обов’язку та тягаря доказування щодо цивільного позову. Проаналізовано шляхи вирішення цивільного позову залежно від результатів доказової діяльності учасників судового провадження, вказано на певні недоліки нормативної регламентації зазначеного інституту.
Ключові слова цивільний позов, доказування, предмет доказування, тягар доказування, обов’язок доказування, відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.
References