Назва статті Питання методології проведення наукових досліджень у сфері конституційного права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [186-198]
Анотація Стаття присвячена питанням методології проведення наукових досліджень у сфері конституційного права. Проведення будь-якого наукового дослідження вимагає застосування відповідної методології. Правильне використання методології відповідної науки дає змогу науковцю отримати необхідний рівень знань про досліджуване явище. Крім того, методологія дозволяє запропонувати власні висновки стосовно досліджуваного питання. Методологія — це вчення про об’єктивно існуючу упорядковану систему наукових методів, які може та повинен використовувати дослідник, а також принципів, яких він зобов’язаний дотримуватися у процесі своєї наукової діяльності. Метод дослідження – це шлях (частина діяльності), який повинен пройти дослідник під час своєї наукової роботи, а принцип — це вимога до цього руху або його межі. Система наукових методів включає в себе п’ять основних методів: гносеологічний, логічний, евристичний, комунікативний та прогностичний.
Ключові слова методологія, конституційне право, наукові методи, принципи наукових досліджень.
References
Схожі статті: