Назва статті Поняття доказів у сучасному кримінальному процесуальному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [36-43]
Анотація У статті розглядається проблемне для кримінального процесу питання поняття доказів. Актуальність проблеми пов’язана з необхідністю визначеності центральної категорії доказового права в контексті подальшого реформування кримінального процесу України. Автор досліджує поняття «доказ», його походження та місце в структурі кримінального процесу. Він дійшов висновку, що не може бути в одному процесі двох різновидів доказів: доказів досудового слідства та судових доказів. Однозначно, в сучасному кримінальному процесі може йтися лише про судові докази.
Ключові слова кримінальний процес, кримінальне судочинство, доказ, доказування.
References