Назва статті Європейські стандарти належного доказування у кримінальному судочинстві та стан дотримання їх в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [53-63]
Анотація У статті досліджено загальні вимоги до належного доказування, вироблені Європейським судом з прав людини у процесі застосування п. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на підставі його практики розгляду і вирішення скарг у кримінальних справах. До цих вимог належать: реалізація змагальної моделі судового процесу; рівність процесуальних можливостей сторін у доказуванні; придатність доказів, на підставі яких суд ухвалює рішення; мотивованість судового рішення. Схарактеризовано стан дотримання означених вимог у процесі встановлення фактичних обставин справи в українському кримінальному судочинстві. Висловлено пропозиції стосовно забезпечення більшої відповідності українського кримінального процесу європейським стандартам у частині доказування.
Ключові слова кримінальний процес, належне доказування, змагальний процес, рівність сторін, придатність доказів, мотивованість судового рішення.
References